จอส เวอาห์ แสงเงิน

จอส เวอาห์ แสงเงิน ชื่ออังกฤษ : Joss Way-ar Sangngern วันเกิด : 8 มีนาคม 2539 ส่วนสูง : 189 ซม. เป็นนายแบบ พิธีกร นักแสดงชายชาวไทย การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สายไหม : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน Traill International School : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์
ติดตาม จอส เวอาห์ แสงเงิน ได้ที่

IG จอส เวอาห์ แสงเงิน : josswayar
Twitter จอส เวอาห์ แสงเงิน : @Josswayar