จอย นุชพัชร วงษ์สุวรรณ

นุชพัชร วงษ์สุวรรณ ชื่อเล่น จอย เป็นนักแสดง, อำนวยการสร้าง ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง