จอมขวัญ กัมทรทิพย์

จอมขวัญ กัมทรทิพย์

โปรดักชั่น

2519

คมเฉือนคม

- อำนวยการสร้าง