จรูญ สินธุเศรษฐ์

จรูญ สินธุเศรษฐ์

นักแสดง

2522

อยู่อย่างเสือ

- พ่อเลี้ยง
2510

คนเหนือคน

- ผู้บังคับการ
2505

ทับสมิงคลา (อินทรีแดง)

- สารวัติมนตรี
2505

ตะวันยอแสง

- ท่านต้น
2502

ชาติสมิง

- วิสูตร
2501

ยูงรำแพน

- นายสมาบัติ
2500

มัสยา

- หม่อมเจ้าสดายุ
2499

ยิงทิ้ง

- ส.ต.อ. จรินทร์ เริงฤทธิ์
2499

ไฟชีวิต

- เทพ

นักเขียน

2502

ไอ้เสือมือเปล่า

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์