จรี อมาตยกุล

จรี อมาตยกุล

โปรดักชั่น

2494

สุภาพบุรุษจากอเวจี

- อำนวยการสร้าง
2496

ทะเลทม

- อำนวยการสร้าง
2498

โบตั๋น

- อำนวยการสร้าง
2498

ราตรีในโตเกียว

- อำนวยการสร้าง
2499

สามรักในปารีส

- อำนวยการสร้าง
2499

หงษ์หยก

- อำนวยการสร้าง
2500

มังกรทอง

- อำนวยการสร้าง
2501

กตัญญูปกาสิต

- อำนวยการสร้าง
2501

เทวรูปหยก

- อำนวยการสร้าง
2501

บุกแหลก

- อำนวยการสร้าง
2502

สิบทหารเสือ

- อำนวยการสร้าง
2504

มหาเวสสันดร

- อำนวยการสร้าง
2504

เรือนแพ

- อำนวยการสร้าง
2505

ปืนเดี่ยว

- อำนวยการสร้าง
2508

ครุฑเพชร

- อำนวยการสร้าง
2511

สมบัติแม่น้ำแคว

- อำนวยการสร้าง