จรินทร์ ปานเสน

จรินทร์ ปานเสน

กํากับการแสดง

2525

แต่งกับงาน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ

นักแสดง

2557

เนตรนาคราช

- (รับเชิญ)
2556

เลือดเจ้าพระยา

- เสือเฮี้ยน
2555

พ่อตาปืนโต

- สิงห์ดำ