จรัล ปุสสะ

จรัล ปุสสะ

โปรดักชั่น

2514

ยอดต่อยอด

- ดำเนินงานสร้าง