จรัญ ปัญญาพริ้ง

จรัญ ปัญญาพริ้ง

โปรดักชั่น

2499

สุดหล้าฟ้าเขียว

- อำนวยการสร้าง