จตุรภัทร ตรีบุบผา

จตุรภัทร ตรีบุบผา

โปรดักชั่น

2531

ตะลุยโรงหมอ

- ดำเนินงานสร้าง