จงรักษ์ พึ่งสวัสดิ์

จงรักษ์ พึ่งสวัสดิ์

โปรดักชั่น

2519

คมเฉือนคม

- ดำเนินงานสร้าง
2519

สามสิงห์ดงเสือ

- อำนวยการสร้าง
2521

มนต์รักแผ่นดินทอง

- ดำเนินงานสร้าง
2524

มือปืนกระดูกเหล็ก

- ดำเนินงานสร้าง
2524

ยางโทน

- อำนวยการสร้าง
2525

ราศีสิงห์เจ้าพระกาฬ

- ดำเนินงานสร้าง
2526

นักเลงร้อยคม

- อำนวยการสร้าง