จก โสฬส อรรถศิริ

โสฬส อรรถศิริ ชื่อเล่น จก สฬส อรรถศิริ เสียชีวิตแล้ววันที่ 31 ธันวาคม 2560