คูณฉกาจ วรสิทธิ์

ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ ชื่อเล่น หนำเลี๊ยบ (ชื่อเดิม คูณฉกาจ วรสิทธิ์) เป็นนักแสดง ผู้กำกับ

นักแสดง

2565

เจ้าหญิงพิกุลทอง

- ท่านสุวาร
2560

เทพสามฤดู

- ก๊อง
2560

อุทัยเทวี

- ก๊อง
2557

ยอพระกลิ่น

- ชายอัปลักษณ์
2553

ตุ๊กตาทอง

- ยักษ์จักจั่น
2550

สังข์ทอง

- เจ้าเงาะ
2550

พระทิณวงศ์

- หกคะเมน (ม้าวราหก ร่างมนุษย์)

กํากับการแสดง

2545

อุทัยเทวี

- ผู้กำกับ
2550

พระทิณวงศ์

- ผู้กำกับ
2550

สังข์ทอง

- ผู้กำกับ
2552

ปลาบู่ทอง

- ผู้กำกับ
2553

ตุ๊กตาทอง

- ผู้กำกับ
2555

ไชยเชษฐ์

- ผู้กำกับ
2555

เจ้าหญิงแตงอ่อน

- ผู้กำกับ
2556

จันทร์สุริยคาธ

- ผู้กำกับ
2556

มนต์นาคราช

- ผู้กำกับ
2557

ยอพระกลิ่น

- ผู้กำกับ
2558

แก้วหน้าม้า

- ผู้กำกับ
2560

อุทัยเทวี

- ผู้กำกับ
2560

เทพสามฤดู

- ผู้กำกับ
2561

สังข์ทอง

- ผู้กำกับ
2562

ขวานฟ้าหน้าดำ

- ผู้กำกับ
2562

นางสิบสอง

- ผู้กำกับ
2563

พระรถเมรี

- ผู้กำกับ
2563

พระสุธน-มโนราห์

- ผู้กำกับ
2566

โกมินทร์ผู้กล้า

- ผู้กำกับ
2567

ลักษณวงศ์

- ผู้กำกับ