คุ้ม สังวริบุตร

คุ้ม สังวริบุตร

โปรดักชั่น

2493

รอยไถ

- อำนวยการสร้าง