คุณากร เศรษฐี

คุณากร เศรษฐี

กํากับการแสดง

2013

ผู้ชนะสิบทิศ

- ผู้กำกับ
2015

รัตนาวดี

- ผู้กำกับ
2016

หมอผี

- ผู้กำกับ