คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์

สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์ ชื่อเล่น: คีน ชื่ออื่น: คีน Project Alpha ชื่ออังกฤษ : Keen Suwijak Piyanopharoj เป็นนักแสดงและนักร้องสังกัด GMMTV
  • วันเกิด : 18 สิงหามคม 2548
  • การศึกษา : วิทยาลัยอัสสัมชัญ
ติดตาม คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์ ได้ที่

IG : keenkeno