คิง สุดที่รัก บำรุงญาติ

สุดที่รัก บำรุงญาติ ชื่อเล่น คิง เกิด 27 มิถุนายน 2533 ด้านการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)