คำพูน บุญทวี

คำพูน บุญทวี

นักแสดง

2525

ลูกอีสาน

- ลุงกา

นักเขียน

2522

มนุษย์ 100 คุก

- บทประพันธ์
2523

นายฮ้อยทมิฬ

- บทประพันธ์
2525

ลูกอีสาน

- บทประพันธ์
2526

นักเลงตราควาย

- บทประพันธ์

นักเขียน

2544

นายฮ้อยทมิฬ

- บทประพันธ์
2560

นายฮ้อยทมิฬ

- บทประพันธ์