คังพอย เปมิกา วงศ์สุรกาญจน์

คังพอย เปมิกา วงศ์สุรกาญจน์ (ชื่อเล่น : คังพอย) ศึกษาที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจพัทยา