คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

ภูมินทร์ นภาวุฒิ ชื่อเล่น คอปเตอร์

นักแสดง

2559

เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ เดอะซีรีส์

- ทหารคอมมิวนิสต์ (ตอน ดุจแสงทองส่อง)