คล้อง วัชโรบล

คล้อง วัชโรบล

นักแสดง

2499

ศึกถลาง

- ญี่หวุ่น