ครูคำหมาน คนไค

ครูคำหมาน คนไค

นักเขียน

2521

ครูบ้านนอก

- บทประพันธ์
2525

ครูดอย

- บทประพันธ์
2527

ครูปิยะ

- บทประพันธ์