คริสซี่ กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์

กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ ชื่อเล่น คริสซี่ เกิดวันที่ 3 กันยายน 2539 เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เป็นบุตรของคอลิน เฮห์ติงห์ นักธุรกิจชาวอังกฤษ กับหม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์ บรรณาธิการสารคดีพิเศษในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นนัดดา(หลานยาย)ในหม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ และเป็นปนัดดา (เหลนปู่) ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ต้น ราชสกุลศุขสวัสดิ และเป็นพระปนัดดา(เหลนตา) ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ต้นราชสกุลดิศกุล เธอมีพี่ชายต่างบิดาคนหนึ่งคือ อดิศร ชุมศารทูร เธออยู่ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single Mom) และมารดามักจะให้คำปรึกษา และเลี้ยงดูเหมือนเพื่อนโดยเน้นการดูแลตัวเอง กฤษณ์สิรีศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดา และระหว่างที่เธอศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เธอได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปยัง ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันจบการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561