ครรชิตพล ปริสุทธิ์สุนทร

ครรชิตพล ปริสุทธิ์สุนทร

นักแสดง

2551

หวานขม

- ลอย (คำถาม)