คมสัน พงษ์สุธรรม

คมสัน พงษ์สุธรรม

นักแสดง

กํากับการแสดง

2528

เดือนเสี้ยว

- ผู้กำกับ
2529

หัวใจเดียวกัน

- ผู้กำกับ
2530

คำมั่นสัญญา

- ผู้กำกับ
2530

รักใคร่

- ผู้กำกับ
2531

พี่เลี้ยง

- ผู้กำกับ
2532

เศรษฐีใหม่

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2529

หัวใจเดียวกัน

- เรื่อง/บทภาพยนตร์
2530

คำมั่นสัญญา

- บทภาพยนตร์
2530

รักใคร่

- บทภาพยนตร์
2532

เศรษฐีใหม่

- บทภาพยนตร์