คมกริช สุวรรณเวียง

คมกริช สุวรรณเวียง

กํากับการแสดง

2559

เสือ ชะนี เก้ง

- ผู้กำกับ
2560

มาวัดกันมั้ย

- ผู้กำกับ
2561

ชะนีหนีคาน

- ผู้กำกับ
2567

นางฟ้ากรรมกร

- ผู้กำกับ