คบพลัฏฐ์ กลิ่นสุมาลย์

คบพลัฏฐ์ กลิ่นสุมาลย์ หรือ สามภพคบพลัฏฐ์ กลิ่นสุมาลย์

นักแสดง

2565

ชาติพยัคฆ์ คมนักเลง

- พลตำรวจเอก ปิยะ วรรณศิริ (ท่านปิยะ)
2564

เผาขน

- หมอประสิทธิ์ (รับเชิญ)
2564

ทะเลเดือด

- ผู้การพิชิต
2563

คนเหนือฅน

- ผู้กำกับการเวก (รับเชิญ)