คณัฐพล เพ็ชรประสาน

คณัฐพล เพ็ชรประสาน

นักแสดง

2014

มนต์เจตภูต

- นายอ่อน เหมือนสิทธิ์/ลุงอ่อน (สับปะเรอในวัด)