คณะกันตนา

นักเขียน

2506

นางสมิงพราย

- บทประพันธ์
2510

ลูกกรอก

- บทประพันธ์
2515

เพชรตาแมว

- บทประพันธ์
2524

เงินปากผี

- บทประพันธ์