คงคิด วิเศษศิริ

คงคิด วิเศษศิริ ชื่ออังกฤษ : Kongkid Visessiri เป็นนักแสดงชาวไทย