ขุนอนุรักษ์รัถการ (เปล่ง สุขวิริยะ)

ขุนอนุรักษ์รัถการ (เปล่ง สุขวิริยะ)

กํากับการแสดง

2470

โชคสองชั้น

- ผู้กำกับ
2470

ไม่คิดเลย

- ผู้กำกับ
2470

ใครดีใครได้

- ผู้กำกับ
2471

ใครเป็นบ้า

- ผู้กำกับ
2471

เทพธิดา

- ผู้กำกับ
2478

พญาน้อยชมตลาด

- ผู้กำกับ
2478

เมืองแม่หม้าย

- ผู้กำกับ
2479

กลัวเมีย

- ผู้กำกับ
2480

วิวาห์เที่ยงคืน

- ผู้กำกับ
2480

หลอกเมีย

- ผู้กำกับ
2481

จ๊ะเอ๋ (หนังสั้น)

- ผู้กำกับ
2481

ตื่นเขย

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2478

เมืองแม่หม้าย

- บทประพันธ์
2479

กลัวเมีย

- บทประพันธ์
2480

หลอกเมีย

- บทประพันธ์
2481

ตื่นเขย

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2514

กลัวเมีย

- บทประพันธ์