ขอบเขต ณัทครินทร์ ตันแก้ว

ณัทครินทร์ ตันแก้ว ชื่อเล่น: ขอบเขต ชื่ออังกฤษ : Khopkhet Natkharin Tankaew
  • วันเกิด : 25 มิถุนายน 2538
  • ส่วนสูง : 190 ซม.
  • การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดตาม ขอบเขต ณัทครินทร์ ตันแก้ว ได้ที่

IG : khopkhet