เปิ้ล ขลา ปานแก้ว

ขลา ปานแก้ว ชื่อเล่น : เปิ้ล ชื่ออังกฤษ : Ple Khla Pankaew เป็นนักแสดงและศิลปินชาวไทย
  • การศึกษา : วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, คณะวิทยาการจัดการ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ติดตาม เปิ้ล ขลา ปานแก้ว ได้ที่

IG : ple_khlapankaew
Facebook : เปิ้ล ขลา ปานแก้ว