ขจรเดช รักสัจ

ขจรเดช รักสัจ

โปรดักชั่น

2519

ไก่หลง

- ดำเนินงานสร้าง
2525

ดาวกลางดิน

- ดำเนินงานสร้าง