ขจรกลิ่น บุรุษพัฒน์

ขจรกลิ่น บุรุษพัฒน์

โปรดักชั่น

2515

รจนายอดรัก

- อำนวยการถ่ายทำ
2516

ทางสายใหม่

- อำนวยการสร้าง
2516

หนึ่งในดวงใจ

- อำนวยการสร้าง
2517

แม่ปูเค็ม

- อำนวยการสร้าง
2518

สมิหรา

- อำนวยการสร้าง