ก.กระดิ่งทอง

นักเขียน

2515

ขวัญใจลูกทุ่ง

- บทประพันธ์