ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์

ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ ชื่ออื่น : กรัณย์ บุญลัภยานันท์ ชื่ออังกฤษ : Godji Tachakorn Boonlupyanun เป็นพิธีกรและนักแสดงชาวไทย
  • วันเกิด : 2 กันยายน 2528
  • ส่วนสูง : 172 ซม.
  • กาศึกษา : ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย : ระดับระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ระดับระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดตาม ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ ได้ที่

IG ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ : tamagodji
Twitter ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ : @godji_godji
YouTube ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ : TAMAGODJI