ก๊กเฮง (เฉลิมศักดิ์ พุกกะณะสุต)

ก๊กเฮง (เฉลิมศักดิ์ พุกกะณะสุต) เป็นอดีตนักแสดงชาวไทย

นักแสดง