ก้อย ชิดชนก มัญชุรัตน์

ชิดชนก มัญชุรัตน์ ชื่อเล่น ก้อย เกิดวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2523 เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาจากผลงานเพลงประกอบละครโทรทัศน์ เพลงประกอบแอนิเมชัน เพลงประกอบโฆษณา และเป็นนักร้องคอรัสเบื้องหลังให้กับศิลปินจำนวนมากทั้งในห้องบันทึกเสียงและการแสดงสด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ภาควิชาดนตรีสากล