ก้อย กิตติยา อุ้ยตระกูล

กิตติยา อุ้ยตระกูล ชื่อเล่น ก้อย เกิดเมื่อ 12 สิงหาคม 2525 ด้านการศึกษา คณะศิลปศษสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์