ก้อง วิทยา เทพทิพย์

วิทยา เทพทิพย์ ชื่อเล่น ก้อง เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2540

นักแสดง

2019

พี่นาค

- นาคจักร

นักแสดง

2022

ทายาทพันธุ์ข้าวเหนียว

- อาชวิน สินทวีโชติ (วิน)
2022

สิเน่หาส่าหรี

- ชัยทัศน์
2021

จิตสังหาร The Mind Game

- ร ต ท ภูมิ ศิลป์บูรณะ (หมวดภูมิ)
2019

4 เทพผู้พิทักษ์

- ปัน ภานุวัฒน์
2023

พนมนาคา

- พุ่มข้าวบิณฑ์/บิณฑุราช