ก้อง ก้องสมุทร ศรีรักชาติ

ก้อง สมุทร ศรีรักชาติ ชื่อเล่น ก้อง หรือรู้จักกันในชื่อ ไมค์ทองคำ ก้อง สมุทร 7