ก้องเกียรติ อัศวินิกุล

ก้องเกียรติ อัศวินิกุล

ช่างภาพ

2514

คนใจเพชร

- ถ่ายภาพ
2515

กระท่อมปรีดา

- ถ่ายภาพ
2516

ดรุณีผีสิง

- ถ่ายภาพ
2516

ไผ่ล้อมรัก

- ถ่ายภาพ
2518

สาวสบึมส์

- ถ่ายภาพ
2519

ไก่หลง

- ถ่ายภาพ
2519

สาวแก่

- ถ่ายภาพ
2522

ตลกร้องไห้

- ถ่ายภาพ
2522

ตลุมบอน

- ถ่ายภาพ
2522

เรือเพลง

- ถ่ายภาพ
2523

ทายาทลูกทุ่ง

- ถ่ายภาพ
2524

สิงโตคำราม

- ถ่ายภาพ
2526

ถล่มด่านปืน

- ถ่ายภาพ
2528

คุณแหท่านหอย

- ถ่ายภาพ
2528

พยาบาลที่รัก

- ถ่ายภาพ
2528

ยอดรักยอดพยศ

- ถ่ายภาพ
2531

พายุยางแดง

- ถ่ายภาพ
2537

อาจารย์เฮง

- ถ่ายภาพ