ก้องหล้า สรไกร

นักเขียน

2525

จ้าวนรก

- บทประพันธ์