ก้องภพ โสภณพิเชฐ

ก้องภพ โสภณพิเชฐ

นักแสดง

2558

นางร้ายที่รัก

- ผู้กองนที สิงห์หฤทธิ์ (ที) (วัยเด็ก)