ก็อต สุทธิรักษ์ ศรีทองกุล

สุทธิรักษ์ ศรีทองกุล ชื่อเล่น ก็อต ชื่ออังกฤษ : Got Suttiruk Srithongkul
  • เกิด 5 กันยายน 2541
  • ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์