กี กีรติ ศุภดิเรกกุล

กีรติ ศุภดิเรกกุล ชื่อเล่น กี

นักแสดง

2558

พันล้านพนันรัก

- ขวัญ/พี่ชายของเอก