กิ๊บกิ้ว สฤญญา เอี่ยมสะอาด

สฤญญา เอี่ยมสะอาด ชื่อเล่น กิ๊บกิ้ว

นักแสดง

2560

สวยสังหาร (หนังสั้น)

- จ่ากิ๊บกิ้ว

นักแสดง

2562

รักจังเอย

- กะปิ
2559

อตีตา

- สา
2560

เป็นต่อ 2017

- ชะเอม (Ep.39) (รับเชิญ)