กิ่ง เบญจพรรณ รุ่งศุภตานนท์

เบญจพรรณ รุ่งศุภตานนท์ ชื่อเล่น: กิ่ง ชื่ออังกฤษ : Gink Benjaphan Rungsubhatanond