กิติมา เศรษฐภักดี

กิติมา เศรษฐภักดี

โปรดักชั่น

2504

ดอกฟ้าฝาแฝด

- อำนวยการสร้าง
2505

ลำเนาไพร

- อำนวยการสร้าง
2508

ปลาบู่ทอง

- อำนวยการสร้าง
2509

งูผี

- อำนวยการสร้าง
2509

เสือสั่งถ้ำ

- อำนวยการสร้าง
2511

ใจแก้ว

- อำนวยการสร้าง
2512

ปลาไหลทอง

- อำนวยการสร้าง
2514

ค่าของคน

- อำนวยการสร้าง
2520

จันดารา

- อำนวยการสร้าง
2523

ด่านเสือเต้น

- อำนวยการสร้าง