กิติพงษ์ เวชภูญาณ

กิติพงษ์ เวชภูญาณ

โปรดักชั่น

2505

สุริยาที่รัก

- อำนวยการสร้าง
2506

เอื้อมเดือน

- อำนวยการสร้าง
2507

มังกรคนอง

- อำนวยการสร้าง
2511

สัญชาติชาย

- อำนวยการสร้าง
2512

แม่ค้า

- อำนวยการสร้าง